Nye filmer i Trafoen

Trafoen har fått nye filmer i alle rom. 

Høsten 2016 ble det spilt inn nye filmer til alle 4 filmrommene i Trafoen. Filmene som har vært frem til nå er de som opprinnelig ble laget til åpningen i 2005. Mye har endret seg siden den gang, både med tanke på lyd-og bildekvalitet, prosedyrer på skadested og kanskje ikke minst biler, utstyr og klær. 

Målet med de nye filmene var klart: Vi ønsket nye, oppdaterte filmer i god, moderne kvalitet og med surround-lyd og effekter. Filmene skulle reflektere dagens rutiner og prosedyrer hos hjelpepersonellet og være så realistiske som mulig på alle områder.

Vi var imidlertid klare på at det særdeles viktig å være tro mot konseptet. Innholdet og budskapet i filmene skulle være så likt som mulig, kun med små justeringer. Det viktigste for oss er at vi har realistiske filmer som berører deltakerne og får dem til å reflektere rundt temaet trafikk. 

Filmene ble tatt opp i løpet av noen få hektiske uker i november 2016. Christian Wulff fikk oppdraget med å produsere filmene i tett samarbeid med oss. Filmen fra ulykka og minnestunden ble filmet på Toftelandsveien i Søgne med god hjelp fra nødetatene i distriktet og mange flinke statister. Filmen fra aktutten er filmet på en øvelse på Sørlandet Sykehus i Kristiansand. 

Fredag 13.1 var det premiere på filmene for alle instruktørene våre og i løpet av de 2 første ukene med nye filmer fikk mer enn 150 personer gått igjennom Trafoen. Vi konstaterer at Trafoen fortsatt berører og engasjerer. Den får folk til å reflektere over sine holdninger og sin rolle i trafikken. Så nå er filmer og teknikk oppdatert og Trafoen er klar for å ta imot nye besøkende i mange år fremover. 


Artikler fra filminnspillingen i lokale media:

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Arrangerte-dodsulykke-for-filminnspilling-693611b.html

http://www.n247.no/?nyhet=4863«Tilbake

Eksterne nyheter

Ungdomsulykker

I annenhver trafikkulykke der ungdommer er involvert, blir en eller flere av de unge alvorlig skadet eller drept.
Bruker DU bilbeltet riktig?

Her viser ambulansesjåfør Trond Boye Hansen deg hvordan beltet skal brukes.

Les mer på NRK

Trafoen har bidratt til at færre unge blir skadet og drept i trafikken!

Siden 2007 har antall unge drepte og skadde i Agder-trafikken blitt halvert.

Les mer på Fædrelandsvennen

Hvilken dag fyller du bensin?

I følge denne artikkelen kan det være stor forskjell om du fyller tanken på en søndag kontra på en tirsdag.

Les mer på P4.no

Nedgang i antall drepte i trafikken

Antallet personer (152) som mistet livet på norske veier i 2014 er det laveste på 60 år. Likevel er det 152 for mange.
(Tallet er i ettertid justert ned til 149 drepte. 149 for mange) Ungdom er fortsatt overrepresentert.
En tankevekker er det også at over 40 % av de drepte ikke brukte bilbelte.
LES MER HER


Les mer på Trygg Trafikk

Færre unge dør i trafikken

Men unge menn i alderen 18–24 år er fortsatt overrepresentert i ulykkesstatistikken...
Les artikkelen og se The Kid. Og så du?...KJØR FORSIKTIG!

Les mer på Nrk Rogaland

Design: Dots | Makeweb CMS 4.1 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere